Wedstrijd heren 6 tegen heren 7

Op dinsdagavond 10 oktober was het spannend in de kleine zaal in de Hilt: heren 6 tegen heren 7 speelden een competitie wedstrijd. Geen van beide teams liet zich kennen, het was een springen, duiken, slim spelen en hard slaan van jewelste.

Dat heren 6 uiteindelijk gewonnen heeft, zet heren 7 alleen maar aan voor een sportieve revanche bij de volgende wedstrijd! Kijk voor de foto's op de leden site.
Contributie inning 1e halfjaar seizoen 2017-2018

Beste Voleemers,

Afgelopen donderdag heeft de ALV plaatsgevonden. Dit betekent, dat ook de inning van de contributie weer gedaan zal worden. Voor diegene die opdracht hebben gegeven tot automatische incasso, zal de contributie omstreeks 27 oktober afgeschreven worden. Graag wil ik jullie vragen er voor te zorgen dat er dan voldoende saldo op de bankrekening staat.

Voor degenen die een factuur krijgen, zal de factuur in de week van 30 oktober verstrekt worden.

Als er nog vragen zijn, verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Marcel van Klooster
Penningmeester Voleem Eemnes
Roulatieschema voor het leveren van trainers

Beste leden,

Door een tekort aan trainers bij zowel de dames als de heren zijn wij als TC ook dit seizoen weer op zoek naar vrijwilligers. Elk team wilt graag getraind worden en daarom willen we voorkomen dat er teams zijn waar niemand voor de groep staat. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we gekozen voor het invoeren van een systeem waarbij elke week een herenteam verantwoordelijk wordt gehouden voor het leveren van een trainer voor de teamtraining van dames 3 of dames 4. Ook wordt elke week een damesteam verantwoordelijk gehouden voor het leveren van een trainster die Kees assisteert of vervangt (als hij een keer niet kan) bij het trainen van heren 5 en heren 6. Omdat de damesteams Kees assisteren zullen zij met Kees moeten overleggen wie de training maakt. Regel dit zelf!

Uiteraard hoef je het niet in je eentje te doen maar mag je ook met twee of drie training geven. Maak onderling uit wie van je team de training van die week gaat geven.

Op de site staat het roulatieschema dat tot aan de winterstop loopt. Indien nodig, wordt dit roulatieschema doorgetrokken naar de tweede helft van het seizoen. Kijk goed in dit schema wanneer jouw team een training moet verzorgen en bespreek wie dit gaat doen.

Op de site van Voleem zijn onder het kopje "Trainersinfo" verschillende links naar sites met trainingen en oefeningen te vinden. Op deze manier kan je een mooie training voorbereiden. Bij twijfel of voor tips: raadpleeg een van de trainers of tc-leden. Zij willen je vast en zeker helpen!

We hopen iedereen zo voldoende geinformeerd te hebben. Ook wensen we iedereen veel succes en plezier bij het voorbereiden en geven van de trainingen!

Met sportieve groet,

De TC

Klik hier voor het roulatieschema trainers

Nieuw trainingsschema dames en heren

Beste allemaal,

Er is een nieuw overzicht gemaakt van de trainingsverdeling bij de dames en bij de heren. Deze indeling loopt tot de winterstop.

Dit nieuwe trainingsschema gaat in met ingang van dinsdag 17 oktober 2017. Afwijken van het schema mag uiteraard, maar wel in overleg met de betreffende teams en trainers.

Met vriendelijke groeten, de TC

Klik hier voor het nieuwe trainingsschema

Huis van Eemnes

Groen licht voor bestemmingsplan, ontwerp en bouw
Op 3 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwbouwplan voor het Huis van Eemnes. Ook is de raad akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan van de locatie tussen Tennisvereniging Eemnes en de brandweerkazerne aan de Noordersingel. Inmiddels is het proces voor de selectie van een aannemer met een architect in volle gang. De winnende combinatie mag het ontwerp maken volgens het Programma van Eisen, dat in samenwerking met de projectpartners (Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer) is ontwikkeld.

Een verbindende missie en visie
Er is een missie en een visie vastgesteld en op basis daarvan een meerjarenontwikkelplan. Het Huis van Eemnes is de laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door alle Eemnessers, waar iedereen welkom is voor het deelnemen en actief bijdragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op gebied van educatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn, informatie en participatie.

Om de doelstellingen uit de missie en de visie te bereiken is er meer nodig dan het "verplaatsen" van de activiteiten van De Hilt en van De Bibliotheek naar de nieuwe locatie aan de Noordersingel. Het vraagt aanpassing van beleid en organisatie. Het veranderingsproces wordt doorlopen aan de hand van het meerjarenontwikkelplan. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden rondom het opzetten van een "LeerWerkHuis", door in Huis van Eemnes projecten aan te bieden voor dagbesteding, arbeidsactivering en (maatschappelijke) stages. Verder bekijken we hoe we in de toekomst de rol en betekenis van vrijwilligers kunnen vergroten.

Selectie aannemer met architect
Na een eerste beoordelingsronde zijn vijf combinaties van aannemers en architecten geselecteerd. In de tweede ronde is deze partijen gevraagd een visie te geven op de architectuur (buiten- en binnenkant), duurzame installaties, energieopwekking en onderhoudsaspecten. Welke slimme, innovatieve oplossingen kunnen we toepassen om een goed functionerend en volledig elektrisch gebouw (er komt geen gasaansluiting) te verwezenlijken? Ook is gevraagd naar de wijze waarop zij het ontwerpproces organiseren; hoe worden de bibliotheek, de stichting Huis van Eemnes en de gemeente betrokken? Tot slot geven zij een begroting voor de totale jaarlijkse kosten. Begin oktober leveren de partijen hun aanbiedingen in. De winnende aanbieding is die met de beste prijskwaliteitverhouding. De winnaar werkt het ontwerp uit, bouwt het gebouw en is (deels) verantwoordelijk voor het onderhoud.

Inrichting en interieurontwerp
Het Huis van Eemnes krijgt een eigentijdse inrichting. Denk aan nieuwe sporttoestellen, een volledig  elektrische horecakeuken en presentatieapparatuur voor de zalen. Ook komt er een goed dekkend wifi-netwerk. Voor deze zaken worden gespecialiseerde leveranciers betrokken. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de inrichting van het hart van het gebouw met daarin de horecavoorzieningen en de bibliotheek. Voor de inrichting wordt nu al een interieurarchitect gezocht. Deze krijgt de opdracht om, in samenwerking met de gebouwarchitect, een inspirerende ontmoetingsplek te ontwerpen, waarin iedere bezoeker zich thuis voelt.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 3 juli het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is daarna ter inzage gelegd en belanghebbenden konden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn twee beroepenschriften ingediend. Ook is er een verzoek om een voorlopige voorziening (kort geding) ingediend. In de projectplanning was al rekening gehouden met de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State.

 

Lees alles over het Huis van Eemnes in de nieuwsbrieven van de Gemeente Eemnes:
Nieuwsbrief 01 2016
Nieuwsbrief 02 2016
Nieuwsbrief 03 2017
Nieuwsbrief 04 2017
Nieuwsbrief 05 2017