De eerste paal is geslagen voor het Huis van Eemnes

Op woensdag 4 juli is de 1e paal de grond in gegaan voor de nieuwbouw van het Huis van Eemnes.

Op de bouwklaar gemaakte grond was de plattegrond van het gebouw al goed te zien, het wordt een mooie grote sporthal!

Uitnodiging feestelijke start bouw

Op woensdag 4 juli geeft burgemeester Roland van Benthem om 17.30 uur het officiele startsein voor de bouw van het Huis van Eemnes. U bent van harte welkom bij dit feestelijke moment aan de Noordersingel!

De ingang bevindt zich bij het skatepark. Mocht u met de auto komen dan kunt u parkeren op het parkeerterrein van SV Eemnes.

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Op dinsdagavond 26 juni 2018 was er een bijeenkomst in theater De Flint in Amersfoort waar de Rabobank de cheques voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 uitreikte.

De avond begon met muzikale optredens rond het thema van de klimaatverandering en als spreker was onder andere Reinier van den Berg uitgenodigd om zijn visie te geven op de opwarming van de aarde en dan met name over wat we er aan kunnen doen.

De avond werd afgesloten met de uitreiking van de cheques. Het is een erg leuk concept omdat alle verenigingen die ingeschreven hebben een bedrag ontvangen naar rato van het aantal stemmen dat is uitgebracht. Voor Voleem is een cheque van Euro 518,71 in ontvangst genomen.

Met dank aan de Rabobank, met name de heren Hans Jongerden en Johan Kleinhoven voor het uitreiken van de cheques maar natuurlijk vooral dank aan alle betrokkenen van Voleem die hun stem uitgebracht hebben, waardoor wij dit mooie bedrag mochten ontvangen!

Eindtoernooi seizoen 2017-2018

Op dinsdagavond 29 mei 2018 werd het jaarlijkse eindtoernooi gehouden voor de A jeugd, senioren en recreanten in de hal van De Hilt. De toernooicommissie had weer een fraaie serie team namen verzonnen: het waren allemaal namen van landen die niet meedoen met de WK.

De stemming was goed en ondanks de warmte werd er een leuk spelletje volleybal gespeeld en was er voldoende tijd voor een drankje aan de bar.

De Top 3 is uiteindelijk geworden:
1e Chili
2e Italie
3e Ierland 

Toernooi commissie, hartelijk dank voor de organisatie van een gezellige sportieve avond en voor iedereen een fijne zomervakantie!

Nieuwsbrief Huis van Eemnes

Op 28 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel.

Het Huis van Eemnes moet een centrale ontmoetingsplaats worden voor iedereen in Eemnes. De bibliotheek en de activiteiten die nu in De Hilt plaatsvinden verhuizen naar dit nieuwe gebouw, naast nieuwe activiteiten op gebied van sport, recreatie, zorg, educatie en welzijn.

Begin juni wordt een besluit genomen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Omwonenden en andere belanghebbenden worden geinformeerd over de bouwactiviteiten op de locatie. De aandachtspunten die door deelnemers aan het onderzoek in de open vragen zijn meegegeven, worden geanalyseerd, afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de uitvoering.

Draagvlakonderzoek

In september 2013 kreeg de gemeente Eemnes opdracht van de gemeenteraad om de bibliotheek van Eemnes samen te voegen met De Hilt. Het doel was om een centrale ontmoetingsplaats te hebben waar inwoners terecht kunnen voor verschillende sport-, recreatie-, zorg-, educatie- en welzijnsactiviteiten. Ook was de inschatting dat met deze samenvoeging een besparing mogelijk is.

In 2016 besloot de gemeenteraad om hier een nieuw gebouw voor te laten bouwen, in plaats van het verbouwen van De Hilt. Er is toen gekeken naar verschillende plekken in Eemnes en uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw aan de Noordersingel. Voordat de geplande nieuwbouw zou starten, wilde een meerderheid van de nieuwe gemeenteraad laten onderzoeken of er voldoende draagvlak was voor de plannen voor het Huis van Eemnes. Daarom liet de gemeente een draagvlakonderzoek doen onder een representatieve groep bewoners van Eemnes.

Een meerderheid van de deelnemers aan dit onderzoek heeft zich uitgesproken voor het concept van het Huis van Eemnes, voor de locatie Noordersingel en voor het voortzetten van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel. In totaal hebben 1388 mensen hun vragenlijst ingestuurd. Dat is 55,6% van de mensen die de vragenlijst heeft ontvangen. De respons van 1388 zorgt met een betrouwbaarheid van 95% voor een foutmarge van maximaal 2.4%.